Projekty Unijne

Tytuł projektu:  „Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. K.”Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.02.01.02-16-0004/20-00
Cel projektu: Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych
w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej.
Planowane efekty: Wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej
w przedsiębiorstwie. Stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Pozytywny wpływ na pracę przedsiębiorstwa i usprawnienie procesów marketingowych, organizacyjnych
i produkcyjny w firmie. Zwiększenie konkurencyjności oferowanych produktów i towarów w zakresie ich dostępności ofertowej i szybszym czasie realizacji zamówienia i produkcji.

 

Całkowita wartość projektu: 547 444,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 268 248,01 PLN