JARO-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej dofinansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dofinansowanie: 273 006,81 zł
Całkowita wartość: 378 490,95 zł

Projekt polegający na zakupie i montażu instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zmniejszającej zapylenie w hali produkcyjnej  oraz zakup przyrządów obniżających obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego pracowników.